سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آن که پیشاپیش رایها تاخت ، درست را از خطا باز شناخت . [نهج البلاغه]